Mergado sertifikovani stručnjaci 

Ovde je lista stručnjaka koji imaju Mergado sertifikaciju. Slobodno ih možete kontaktirati i dogovoriti saradnju. Uslovi su isti kao kod sertifikovanih agencija. Sertifikovani stručnjaci: 

  • Moraju uređivati Mergado za minimalno dve trgovine.
  • Moraju biti aktivni u Mergado app više od tri meseca
  • Moraju proći Mergado seminar na Moodle.com.
  • Moraju uspešno (80%) završiti Mergado sertifikacijski test online. 

Kad biste vi hteli postati Mergado sertifikovanim specijalistom kontaktirajte nas na: mergado@mergado.rs

Czech certified experts

Ing. Marek Schneedörfler / Lewest
Iva Hujerová
Karel Hladiš / Inizio