Mergado sertifikovane agencije

Sertifikovane agencije su one koje na dnevnom nivou rade s Mergadom, prošle naš kurspoložile test obavezni za certificiranje. Slobodno im se obratite za upravljanje vašim kampanjama u Mergadu. Pogledajte njihove profile i odaberite vašeg budućeg partnera. Kad biste vi hteli postati Mergado sertifikovanom agencijom javite nam se na mergado@mergado.rs. Uslovi sertifikovanja su: 

  • Dve aktivne e‑trgovine u Mergadu.
  • Tri meseca aktivnog korištenja Mergada. 
  • Prolaz Mergado seminara na Moodle.com. 
  • Završni Mergado sertifikacijskii test online. 

Czech partners

Slovak partners