Aplikacije

Proširite mogućnosti Mergada uz nove alate koje vam mogu pomoći povećate korist vaše e-trgovine. Ako je to alat za uređivanje slika za vaše facebook oglase, alat za automatsko licitiranje, analizu podataka, upravljanje cenovnom politikom i tako dalje. Svi alati su tu da vam pomognu. 
Osim toga možete sve aplikacije probati besplatno. Da biste saznali hoće li vam aplikacije biti korisne i da vam donesu prave benefite. Posjetite naš Mergado store za početak.

Feed Image Editor

Feed Image Editor je aplikacija za poboljšanje proizvodnih slika vaše e-trgovine. S FIE možete staviti na sliku proizvoda naljepnice, okvire, pruge, točkice ili dodati tekst. Isto u aplikaciji možete uraditi grafičke predloške ili unositi svoje vlastite. Zamislite - vaše logo, detajle proizvoda ili popularne figure oglasa sad mogu lako biti dio vašeg oglašavanja na Facebooku i Instagramu!

Bidding Fox Elements

Povećajte performanse vaših kampanja s desetinama novih atributa iz aplikacije Bidding Fox Elements. Aplikacija koristi statističke podatke iz različitih izvora i stvara nove atribute za vaše proizvodne feedove. To poboljšava postavke i performanse kampanja. Ovu lisicu možete koristiti za oglašavanje na portalima za uporednu kupovinu isto kao možete aplikaciju koristiti za podešavanje PPC kampanja.

Probajte Bidding Fox Elements besplatno na 15 dana!

Credito

Sprečite potencijalnim gubicima zarade zbog nedostatka kredita na vašem računu Heureka CZ/SK. Naprimjer možete imati rentabilnu inserciju, biti prvi na listi proizvoda i u tom trenutku zbog nedostatka kredita se zaustavi vaša insercija. Credito je aplikacija za kontrolisanje ostatka kredita na vašem računu. Upozorava kad se kredit približi nule i je besplatna.

Repair Man

Repairman je serviser koji pobolša vaše XML podatke za upoređivače Heureka CZ/SK i Zboží.cz.  Repairman popravi vaše feedove da bi vaša e-trgovina dobila više poseta i veće zarade.

Mergado Keychain

Mergado Keychain je privezak za ključeve. Ova aplikacija služi kao privezak za spremanje šifre i drugih informacija, koje su obavezne za rad ostalih aplikacija. Mergado Keychain je besplatna aplikacija i vrlo bitna za neke od ostalih aplikacija.

Pricing Monitor

Neadekvatne cene mogu na dnevnom nivou smanjivati vaše zarade. Cene možete imati veće od konkurencije i gubiti kupce, koji će kupovatiti kod nje. Ili naprotiv možete imati cene baš niske, i gubiti maržu koju ste mogli imati veću. Pronađite takve cene! Aplikacija Pricing Monitor vas će na takve cene u vašoj ponudi pravilno upozoravati

Aplikacija je za upoređivač Heureka.

 

Heureka Watchdog

Watchdog je pas čuvar za upoređivač Heureka. Ova aplikacija vam omogućava još veći uvid u inserciju Heureke. S Watchdogom možete kontrolisati podešavanje administracije vašeg Heureka računaanalizirati inserciju i uređivati greške.